CHÍNH SÁCH

Chính sách vận chuyển

1. Định nghĩa – Vận chuyển quốc tế Trung Quốc – Việt Nam là việc đưa hàng từ Trung Quốc về Việt Nam thông qua hình thức chuyển phát và

Xem thêm

Chính sách đóng gỗ

I. Thông tin về dịch vụ Đóng gỗ là một hình thức bảo quản hàng hóa trong thùng gỗ chuyên dùng trong vận chuyển. Việc đóng gỗ hàng hóa giúp

Xem thêm